Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord
Projekt i fokus: Kvibergsnäs Landeri

Kulturhistorisk ladugård återställd

17 okt 2018 17 oktober 2018 17 okt 2018 17 oktober 2018 oktober 2018
huvudbild_landeri
Kvibergsnäs landeri var ett av de sista svenska landerierna med jordbruksdrift. Foto: Higab/Bert Leandersson
1/2
bs-2
Nära ladugården, i den gula byggnaden, ligger Kvibergsnässkolan. Foto: Higab/Bert Leandersson
2/2
OMprojektet

Vad: restaurering av Östra ladugårdslängan.

Var: Kvibergnäs landeri i Göteborg.

Projekttid: november 2016 - juli 2018.

Kulturhistoriskt skydd: bevarandeprogram.

Byggherre: Higab.

Kostnad: cirka 6,5 miljoner kronor (inklusive moms). Kostnaden innefattar allt från projektering, undersökningar av grundförhållande och stomme med mera, hållbarhetsberäkningar, hantverkare, antikvarisk medverkan och genomförande.

Byggentreprenad: Tellestams bygg AB med ett flertal underleverantörer.

Antikvarisk medverkan: byggnadsantikvarie Viktoria Ask, Antiquum AB. 

Källa: Antiquum AB
FAKTAlanderi

Ett landeri är en bebyggd, ståndsmässig jordbruksfastighet som ligger inom en stads donationsjord, det vill säga mark som staten tilldelat staden i samband med att staden fick sina stadsprivilegier. 

Termen användes i synnerhet i Göteborg, där gårdarna brukades och beboddes av borgare som betalade arrende till staden.

Källa: Wikipedia
FAKTAekonomibyggnad

Ekonomibyggnader är olika typer av driftsbyggnader, till exempel djurstall, magasin och växthus, som används eller behövs för jord- eller skogsbruket. Till ekonomibyggnader räknas inte bostadsbyggnader. 

Källa: Skatteverket
OMHigab

Higab är ett bolag inom Göteborgs Stad som äger, förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter i Göteborg. Flera av byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla som till exempel Gamla Ullevi och Stora Teatern.

Källa: Higab
Kvibergsnäs landeri är Göteborgs enda bevarade landeri som har både bostadshusen och ekonomibyggnaderna kvar. Nu är restaureringen av den östra ladugårdslängan klar.
<span><span>Ett landeri var en avgränsad mark som tillhörde staden och som låg utanför det bebyggda stadsområdet. Här bedrevs jordbruk och boskapsskötsel. </span><span>De flesta landerier revs då markerna användes vid städernas expansion under industrialismen.</span></span>
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: