Projekt i fokus: Lokal till Hem

Gränslös brainstorm gav full pott i bostäder

25 aug 2016 25 augusti 2016 25 aug 2016 25 augusti 2016 augusti 2016
lokal-till-hem-huvudbild
Czeslaw Brycki på MKB i en lokal som efter renoveringen blev ett hem åt en av de många malmöbor som köar för att få bostad. Foto: MKB
1/4
Nyrenoverat kök MKB
Nyrenoverad lägenhet i MKB:s tidigare huvudkontor i Rosengård. Foto: MKB
2/4
renovering av lokal
Renovering pågår! Alla lokaler som på något sätt hade potential att bli en bostad snabbutreddes och renoverades. Foto: MKB
3/4
mp-ritningar
Snabb och smidig handläggning av bygglov på Stadsbyggnadskontoret i Malmö spelade stor roll när MKB lyckades med målet på 500 nya bostäder år 2015. Foto: MKB
4/4
OMFrån lokal till hem i 7 steg
  • Inventera: Husvärdar fick i uppdrag att inventera beståndet och återkomma med förslag - utan begränsningar.
  • Sålla: Nästan 700 förslag inkom. Välj ut och prioritera de med potential att hinnas med.
  • Fördela och ta ansvar: Uttalat enskilt ansvar viktigt för att lyckas. Projektgrupp stöttade förvaltarna. 
  • Förankra: Kommunicera tydlig målbild till alla; personal, externt inblandade och kringboende.
  • Ansöka och upphandla: Smart samarbete med SBK och entreprenörer.
  • Vänta inte in någon! Jobba hårt!: Kräver god logistik och samordning, alla jobbar parallellt och tar ansvar för att hålla deadline.
  • Hushålla: Spara och använd befintliga reurser. Tänk hållbarhet i utnyttjandet av befintlig infrastruktur och energiinsats. Förenkla och håll kostnader nere. 
Källa: Christina Lundby, MKB
SUMMERINGAntal omvandlade hem per typ i projektet

Tvättstugor: 54
Kontor: 33
Butiks- och affärslokaler: 20
Grupp- och LSS-boenden: 14
Förskolor: 13
Källare: 11
Vindar: 22
Övrigt: 53

I kombination med nyproduktion och andra insatser kunde MKB lägga ut 545 nya lägenheter på Bostad Syd i januari månad 2016. På så sätt fick 1 200 personer möjlighet till nytt boende i Malmö.

Källa: MKB
Alla idéer var välkomna när MKB tvingades tänka nytt för att nå målet för antalet nya bostäder. Med projektet ”Lokal till Hem” sporrades hela organisationen till en massiv kraftsamling. Så här gjorde de för att lyckas.
Det hela började när ”bör” ändrades till ”ska”. Inför 2015 fick Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB, uppdraget av Malmö stad att åstadkomma 500 nya lägenheter per år och nyproduktionen nådde inte upp i den mängden.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: