Projekt i fokus: Alabastern

Energianvändningen halverades i kvarteret Alabastern

17 apr 2019 17 april 2019 17 apr 2019 17 april 2019 april 2019
huvudbild_alabasternx
Alabastern byggdes på 1960-talet. Foto: Annelie Björling
1/8
bs6
Fasaderna ger ett enhetligt intryck. Foto: Annelie Björling
2/8
bs10
Balkongerna har fått frostat glas. Foto: Annelie Björling
3/8
bs4
FTX-aggregaten är placerade i nya fläktrum på respektive tak. Foto: Annelie Björling
4/8
bs3
Lekparkerna i området har också rustats upp. Foto: Annelie Björling
5/8
bs9
De nya förråden för cyklar ska bidra till ökad säkerhet. Foto: Annelie Björling
6/8
bs7
Alla lägenheter har fått helt nya kök. Foto: Annelie Björling
7/8
bs8
Alla lägenheter har också fått nya badrum med bland annat snålspolande armaturer. Foto: Annelie Björling
8/8
OMprojektet

Vad: Totalrenovering av flerbostadshus

Var: Kvarteret Alabastern, Nydalavägen 2 - 24 och Hjalmar Petris väg 6 - 14 i Växjö

Byggår: 1966 - 1968

Byggherre: Växjöbostäder

Samverkansform: Partnering mellan Växjöbostäder och samtliga installatörer och målare och golvläggare

Projekttid: Augusti 2014 - oktober 2019 (produktionstid mars 2015 - januari 2019)

Antal hyresrättslägenheter: 313 

Storlek: Ett till fyra rum och kök, mellan 37 till 95 kvadratmeter

Boarea: Cirka 22 300 kvadratmeter

Totalkostnad: Cirka 332 miljoner kronor

Källa: Växjöbostäder
OMrenoveringsåtgärder

Bygg:

 • Samtliga ytskikt revs ner till underliggande väggar och golv och ersattes med nya ytskikt. I samband med detta skedde asbestsanering.
 • Befintliga fönster revs och ersattes med nya fönster med lägre U-värde.
 • Balkongväggar och vindsbjälklag tilläggsisolerades.
 • Befintlig köks- och skåpsinredning revs och ersattes av ny inredning.
 • Tamburdörrar och innerdörrar byttes och nytt låssystem monterades.
 • Nytt fläktrum byggdes på taket, fasad av trä revs och ersattes av fasadskivor.
 • Nya entrépartier till trapphusen monterades.
 • Säkerhetshöjande åtgärder i källare – med nya dörrar mm.

El:

 • Befintliga elinstallationer revs och ersattes av utökad installation.
 • Fiber drogs upp till varje lägenhet och spridningsnät installerades i lägenheterna.
 • Nätanslutna brandvarnare installerades.
 • Porttelefonsystem installerades.
 • LED-belysning i allmänna utrymmen.

Ventilation/Styr:

 • Nytt FTX-system med till-/frånluft till varje lägenhet.
 • FTX-aggregat placerades i nytt fläktrum på tak.
 • Nytt styrsystem för fläktrum respektive fjärrvärme-undercentral.
 • Spisvakt (Franke) monterades i spisfläkt.

VS:

 • Nya kall-/varmvattenledningar med individuell mätning till respektive lägenhet.
 • Nya snålspolande armaturer/porslin.
 • Nya avloppsledningar.
 • Nytt värmesystem/radiatorer i alla lägenheter.
 • Ny fjärrvärmeväxlare i varje hus.

VA/Mark/Yttre arbeten:

 • Nya vatten- + dag-/spillvatten-ledningar till samtliga hus.
 • Nytt fjärrvärmenät.
 • Nya vägar/gångvägar och marköverbyggnad samt markutrustning.
 • Ny utökad trygghetsskapande yttre belysning.
 • Nya barnvagnsrum och cykelgarage i närmiljön mellan husen – säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärd.
Källa: Växjöbostäder
När Växjöbostäder totalrenoverade kvarteret Alabastern var målsättningen att halvera energianvändningen och säkerställa fastighetens hållbarhet för de kommande femtio åren.
Det är tidig eftermiddag och tyst och lugnt i kvarteret Alabastern. Området ligger i Araby i västra delen av Växjö. Alabastern som omfattar Nydalavägen och Hjalmar Petris väg byggdes på 1960-talet och består av 313 lägenheter i 17 trevåningshus. Här har det kommunägda bostadsbolaget Växjöbostäder nyligen avslutat en välbehövlig totalrenovering. Före renoveringen var husen i dåligt skick och inga större åtgärder hade gjorts efter uppförandet. 
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: