Projekt i fokus: Landsfogden

En katt bland hermelinerna

9 mar 2016 9 mars 2016 9 mar 2016 9 mars 2016 mars 2016
smartfront fasad
Med Smartfrontlösningen sker all montering från utsidan. Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden och ventilationsrören läggs i spår inne i isoleringen, vilket innebär att lägenhetsytan är intakt och ingen hyressänkning krävs. Den är bullerdämpande och gör byggnaden mindre känslig för yttre temperaturförändringar. Bild: Smartfront
OMSmartfront i korthet
  • All montering sker från utsidan.
  • Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt.
  • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden.
  • Rören läggs i spår inne i isoleringen.
  • Inomhustemperaturen blir mindre känslig för plötsliga ändringar av utomhustemperaturen.
  • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas.
  • Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.
  • Värmen i frånluften återvinns och värmer tilluften. Den är dessutom högradigt filtrerad och ren från sporer som kan orsaka sjukdomar.
  • Smartfront minskar radon i fastigheter med de problemen. För markradon behövs kompletterande åtgärder.
Fördjupningsmaterial
Behovet av innovationer för att minska energiförbrukningen i befintlig bebyggelse är stort. Genom att kombinera flera åtgärder i en och samma produkt har företaget Front banat väg för en lösning som säkrar både estetik och teknik.
Genom att dra ventilationsrören inne i tilläggsisoleringen har produkten Smartfront hittat ett helt nytt sätt för fastighetsägare att renovera. Det som krävs är att man vill ta ett helhetsgrepp och genomföra flera åtgärder samtidigt – då blir det både lönsamt, energieffektivt och snyggt.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: