Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
 • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
 • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord
Projekt i fokus: Knivsta-modellen

Balanserad renoveringsmodell i Knivsta

12 feb 2018 12 februari 2018 12 feb 2018 12 februari 2018 februari 2018
knivstabostader_01
Kvarteret Tallbacken i Knivsta. Foto: Tobias Sterner
1/4
tallbacken_bs
2/4
sarsta_bs
3/4
apoteksvagen_bs
4/4
OMBoKvar-modellen
 • Alla Knivstabostäders bostadsområden berörs under en sjuårsperiod av någon renoveringsåtgärd inom BoKvar.
 • I snitt beräknas den totala renoveringskostnaden hamna på 200 000 kronor per lägenhet.
 • Fokus ligger främst på energibesparande åtgärder genom VA-stammar, värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster.
 • Avtalet mellan Knivstabostäder och den lokala hyresgästföreningen ger under en tioårsperiod försiktiga hyreshöjningar med cirka 2 procent per år. Ordinarie hyreshöjningar är inte inräknade.
 • Samrådsgruppen som består av representanter från Knivstabostäder, Hyresgästföreningen och hyresgäster bestämmer tillsammans vilka åtgärder som ska göras och hur mycket det får kosta.
OMKnivstabostäder AB
 • Ägs av Knivsta kommun.
 • Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta kommun efter kommundelningen från Uppsala kommun. Beståndet ägdes tidigare av Uppsalahem AB.
 • I fastighetsbeståndet ingår 492 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser.
 • Uthyrningsbar yta uppgår till 35 160 kvm, därav är 33 603 kvm bostäder.
Källa: www.knivstabostader.se
OMKnivstabostäders områden

1. Granbacken
Granbacken, adress Emil Sjögrensväg 2-18, består av trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

2. Tallbacken
Kvarteret Tallbacken, adress Emil Sjögrensväg 3 och 5 samt Tallkottsvägen 6-10 är byggt 1965 och består av flerbostadshus på tre våningar. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

3. Kvarteret Gärdet
Kvarteret Gärdet, adress Södervägen 21-27, är belagt intill Hälsohuset, Knivstas simhall och gym. Södervägens 84 lägenheter byggdes 1967 och är fördelade på tio portar i fyra trevåningsbyggnader.

4. Kvarteret Särsta
Kvarteret Särsta har adress Forsbyvägen 2-6, Centralvägen 2 och 4 samt Apoteksvägen 4. Husen är byggda 1964-66 samt 1985. Det är beläget i Knivstas absoluta centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k.

Källa: www.knivstabostader.se
Fördjupningsmaterial
Knivstabostäder har tillsammans med hyresgäster och den lokala hyresgästföreningen arbetat fram en långsiktigt hållbar renoveringsstrategi. Hyresgästerna kan bo kvar både under och efter renoveringen samtidigt som allmännyttan bevaras.
Knivsta är centralort i Knivsta kommun som ligger i Uppsala län. Hösten 2012 såg situationen väldigt dyster ut för det kommunala bostadsbolaget Knivstabostäder. I beståndet finns 492 lägenheter. De flesta av dem är byggda under miljonprogrammet och det var dags för upprustning.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: