Synsättet på förnyelsebara elkällor inom fastighetsbranschen

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2014

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Linda Eklund, lek@du.se
www.du.se

Syfte

Syftet med detta arbete var att ta reda på vad som var fastighetsägarens mest ekonomiska val av olika gröna elkällor vid renovering och energieffektivisering av bostädshus. För 40-50 år sedan byggdes en miljon bostäder i Sverige. Idag har arbetet påbörjats med att renovera och restaurera dessa bostäder. I samband med dessa åtgärder görs även många insatser för att minska byggnadernas energianvändning.

Beskrivning

Fastighetsägarnas egna tankar och uppfattningar samlades in kvantitativt och ställdes i relation till slutsatserna vid teoretiska beräkningar för att få en uppfattning om ägarens relevans vid val. För examensarbetet gjordes följande avgränsningar:

undersökningarna avgränsades till Dalaregionen.

arbetet avgränsades till att enbart undersöka ekonomin vid valet av olika ”gröna” elkällor.

Genom två olika undersökningar med mentometerknappar kunde fastighetsägarnas egna tankar och uppfattningar redovisas och analyseras. Vidare kunde fastighetsägarnas tankar och uppfattningar jämföras med beräkningarna.

Förväntade resultat

Vindkraft var beräkningsmässigt ej lönsam med dagens elpriser. Bland fastighetsbolagen i Dalarna kunde man notera att fastighetsägarna hade olika uppfattningar trodde olika om ilken elförsörjning som var mest lönsam av vindkraft, sol eller grön el.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: