Renoveringsprocessen

Chalmers, SP
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2015

Finansiärer

Adlerbertska forskningsfonden och SIRen genom FORMAS.

Deltagande organisationer

Chalmers, SP

Referenser och kontaktpersoner

Chalmers Arkitektur - Liane Thuvander, Paula Femenías
SP - Kristina Mjörnell, Anna-Lene Lane

Femenias, Thuvander, Mjörnell och Lane (2015) Koll på hållbar renovering. Bygg & Teknik, 2/15, p 30-34

Syfte

Att undersöka hur fastighetsägare tar beslut vid renovering och på vilka grunder. Utöver det kartlägger studien vad de har för kunskap och erfarenheter av renovering och vilka renoveringsbehov de har framöver.

Beskrivning

Till hur stor del och på vilket sätt påverkas dagens renoveringsprojekt av nationella energimål och byggsektorns arbete mot ett mer hållbart byggande? Det var utgångspunkten för en studie genomförd av Chalmers Arkitektur och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att få insikt i frågan intervjuades elva representanter från fastighetsägare och en förvaltare av bostäder.

Förväntade resultat

Resultat av studien sammanfattar följande uppgifter om de studerade företagen : 1) allmänna uppgifter om deras bestånd, vilka renoveringar man genomfört, framtida renoveringsbehov och budget, 2) renoveringsprocessen, 3) beslutsprocessen, samt 4) policy och riktlinjer. Resultaten har varit underlag för utformningen av en nationell enkät om renovering Renoveringsbarometern en nationell enkät som skickades ut 2015 – delfinansierad av SIRen.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: