Renoveringsbarometern

Chalmers, SP
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2015 - 2016

Finansiärer

SIRen med tillskott från Climate-KIC, inledningsvis fanns medel från Eracobuild och Formas-BIC

Deltagande organisationer

Chalmers, SP

Referenser och kontaktpersoner

Chalmers Arkitektur - Liane Thuvander, Paula Femenías, Maria Xygkogianni
Chalmers Miljösystemanalys/SP - Birgit Brunklaus

Thuvander, Femenias, och Brunklaus (2015) Renoveringsbarometern. Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus Bygg & Teknik, no 2/16, p 23-28

Syfte

Att undersöka hur sektorn/bostadsföretag hanterar renoveringsverksamheten

Beskrivning

Renoveringsbarometern riktar sig till den svenska fastighetssektorn med syfte att undersöka hur sektorn och framförallt bostadsföretag hanterar renoverings- och ombyggnadsverksamheten. I studien undersöks aktiviteter och åtgärder i olika faser (inför en renovering, under, och efter) men också utifrån tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturhistoriska/arkitektoniska aspekter. Även policy och strategier samt utvecklings- och kunskapsbehov berörs.

Förväntade resultat

Förbättrat kunskap om renoveringsverksamheten, vilka åtgärder som genomförs och vilka utmaningar som finns.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: