Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången

Chalmers, Uppsala universitet - Campus Gotland
Genomförd
Foton från fältarbete. Foto: Jan Sahlberg och Pete Foton från fältarbete. Foto: Jan Sahlberg och Pete
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2015 - 2018

Finansiärer

Energimyndighetens program Spara & bevara

Deltagande organisationer

Chalmers, Uppsala universitet - Kulturvård campus Gotland

Referenser och kontaktpersoner

Paula Femenías och Liane Thuvander, Chalmers institutionen för arkitektur,
Paula Wahlgren, och Pär Johansson, Chalmers avdelningen för byggnadsteknologi,
Petra Eriksson Uppsala universitet, Kulturvård campus Gotland
femenias@chalmers.se

Johansson, Femenías, Thuvander och Wahlgren (2016) Pending for renovations: Understanding the conditions of the multi-family housing stock from before 1945. Accepted for presentation at SBE16 Tallinn and Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki

Syfte

Projektet har som syfte att kartlägga tidigare renoveringar och beskriva renoveringsbehovet för en eller typologier av flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1946 samt ta fram underlag för riktlinjer för nya åtgärder. Projektet utgår från ett helhetsperspektiv där energianvändning, byggteknisk status, kulturvärden, arkitektur, funktion, bruk, förvaltning och materialflöden tas i beaktan. Möjligheter att bevara eller om möjligt återskapa kulturvärden när bestånd renoveras en andra gång utreds.

Beskrivning

Utifrån en bredare beståndsanalys väljs ett antal fallstudier av en viss typologi eller ålder ut för djupare undersökningar. Projektet är tvärvetenskapligt med kompetenser inom byggnadsteknologi, arkitektur och byggnadskultur.

Förväntade resultat

Projektet bidrar med kunskap kring analyser på bestånds- och byggandsnivå av flerfamiljshus med mål om att utveckla hållbara strategier för bedömning av kommande renoverings- och underhållsinsatser. Projektet kommer att analysera potentialen för energieffektivisering i förhållande till andra tekniska liksom sociala och ekonomiska mål för en hållbar utveckling av flerfamiljshus samt möjligheten att bevara eller återskapa kulturvärden när byggnaderna renoveras igen. Underlag till riktlinjer för fastighetsägare och deras konsulter tas fram med fokus på helhetsperspektiv och långtidseffekter av renoveringsåtgärder.

Resultat kan användas för att underlätta för fastighetsägare men även myndigheter att planera för en långsiktigt hållbar utveckling av äldre flerfamiljshus samtidigt som ursprungliga kulturvärden bevaras eller återskapas.
Foton från fältarbete. Foto: Jan Sahlberg och Pete Foton från fältarbete. Foto: Jan Sahlberg och Pete
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: