Hållbar renovering av miljonprogrammets fasader – Utvärdering av textilarmerad betong

JTH och CBI
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2014

Finansiärer

Deltagande organisationer

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) CBI Betonginstitutet AB

Referenser och kontaktpersoner

Natalie Williams Portal – CBI, natalie.williamsportal@cbi.se

Kjell Nero – JTH, kjell.nero@ju.se

Sara Carlsson, Byggnadsteknik – JTH

Mikael Rehnmark, Byggnadsteknik – JTH

Syfte

Utredning av möjligheten att använda textilarmerad betong vid renovering av miljonprogrammets fasader. Frågan är hur en renovering med textilarmerade fasadelement skulle påverka faktorer som förbrukning av icke förnyelsebara resurser, klimatpåverkan, livscykelkostnader, sociala konsekvenser och kulturhistoriska värden.

Beskrivning

Idag är byggnaderna från miljonprogrammet i stort behov av underhåll eller renovering, där det finns ett intresse att detta sker på ett hållbart sätt. Det vill säga med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Textilarmering kan användas som substitut till konventionella armeringsjärn i fasadelement. En av de främsta fördelarna med armeringstypen är att fibertrådarna inte korroderar därför kan täckskikt reduceras. Det gör att ett fasadelement med ett sådant ytskikt kan ha samma totala tjocklek som ett vanligt betongelement men med mindre andel betong och större andel isolering. För att bedöma och värdera det textilarmerade fasadelementet ur ett hållbart perspektiv har ett antal ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer analyserats. Livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys, social konsekvensanalys och kulturhistoriskt värde har tillsammans med en fallstudie bidragit till att en jämförelse med två tidigare utförda renoveringar har genomförts (Backa röd och Brogården). Utvärderingen har delvis gjorts med hjälp av utvärderingsverktyget Renobuild som är under utveckling av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Förväntade resultat

Jämförelsen visar att i de fall där ekonomiskt, ekologiskt och socialt värderas lika högt är alternativet vid Backa röd att föredra, följt av det textilarmerade fasadelementet och Brogården. I fall där en av de tre faktorerna bedöms vara extra viktig kan detta justeras i samband med poängsättningen i den slutliga sammanvägningen.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: