Fuktskaderisker vid tilläggsisolering i miljonprogrammet

Denna information är hämtad från Nationellt kunskapscentrum för hållbart byggande.
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2017 - 2017

Finansiärer

Deltagande organisationer

Referenser och kontaktpersoner

Titel
Hygrothermal assessment of internally added thermal insulation on external brick walls in Swedish multifamily buildings

Författare
A Abdul Hamid, P Wallentén

Publiceringsår
2017

Förlag
Elsevier

Annat rapportnummer
123 (351-362)

Kontaktuppgifter författare
Abdul Hamid, Akram, akram.abdul-hamid@byggtek.lth.se

Deltagande organisationer
LTH

Hela artikeln och mer information hos Nationellt kunskapscentrum för hållbart byggande.

Syfte

Vid tilläggsisolering av bostäder är det viktigt att ta fuktskaderisker på allvar. Det gäller särskilt när det är frågan om isolering på ytterväggarnas insida.

Den stora mängden flerbostadshus från rekordåren 1945-1975 har med dagens mått dåligt isolerade klimatskal om inget har gjorts. Tilläggsisolering kan göras på både insidan och utsidan av skalet för att markant minskabyggnadens energianvändning. Problemet är att det leder till att delar av konstruktionen blir kallare och därmed får högre relativ fuktighet och i värsta fall kondens, vilket bland annat kan leda till mögelpåväxt.

Att noggrant utreda dessa risker är viktigt, speciellt för invändig tilläggsisolering.

Beskrivning

Att inse och förstå riskerna med isolering och tilläggsisolering är viktigt för beställare av renoveringsarbete såväl som för byggnadens ägare, konsulter och entreprenörer. Studien visar att det är viktigt att en fuktsakkunnig hjälper till med utformning av isoleringsåtgärder. Studien visar också att invändig isolering är en riskabel lösning som måste utredas i detalj.

Förväntade resultat

Simuleringar och mätningar visar att risken för mikrobiell påväxt, exempelvis mögel, är betydande om man tilläggsisolerar och det finns organiskt material som exempelvis trä. Dessutom ökar risken för korrosion i armeringen med mer tilläggisolering. Mätningarna bekräftar också de simuleringsråd som finns och att simuleringsresultatet bör vara något på säkra sidan.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: