Energimässig och geografisk jämförelse av FTX och FX system

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2014

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan i Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Jonn-Are Myhren, jam@du.se
www.du.se

Syfte

renovering två vanliga ventilations- och värmeåtervinningssystem fungerar mest effektivt ur primärenergi resp energikostnader.

Beskrivning

Denna rapport omfattar en energimässig och geografisk jämförelse mellan två alternativa renoveringslösningar för värmeåtervinning i flerbostadshus. Jämförelsen omfattar ett flerbostadstyphus som är representativt för miljonprogrammet, och genomfördes på grund av den debatt som pågår om vilket system som fungerar bäst vid renovering av flerbostadshus. Projektarbetet genomfördes med simuleringar i programmet TMF-Energi 2.2 framtaget av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Förväntade resultat

Resultaten visade att det inte fanns någon gräns eller gråzon i landet, FTX-systemet var mer effektivt inom primärenergianvändning men inte lika energikostnadseffektivt över hela landet. FX-systemet visade högre primärenergiförbrukning i hela landet men var mest energikostnadseffektivt över allt. Diskussionsdelen i rapporten innehåller diskussion över en rad olika ämnen t.ex. primärenergifaktorer, hur BBR kraven klaras, ”smutsig” el och hur en byggnads lufttäthet påverkar resultatet. Slutsatserna för arbetet innefattar att FTX-systemet är mest primärenergieffektivt och FX-systemet mest energikostnadseffektivt. Det blev ingen gråzon eller gräns i landet för det valda testobjektet, och FTX-systemet påverkas mer av varierande lufttätheter än FX-systemet.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: