Energieffektivisering av klimatskal – miljonprogrammets flerbostadshus, Tjärna Ängar, Borlänge

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2014

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Ricardo Ramirez Villegas, rrv@du.se
http://www.du.se

Syfte

Syftet med arbetet var att föreslå energieffektivisering av klimatskalet hos ett flerbostadshus från miljonprogrammet genom undersökningar och beräkningar samt att jämföra dessa med gällande och framtida energikrav.

Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över 1 miljon bostäder i Sverige och det är nu hög tid för omfattande renoveringar av dessa.

Beskrivning

De undersökningar som användes var täthetsprovning och termografering. Vid beräkningarna har såväl
enskilda åtgärder samt åtgärdspaket bedömts. Hänsyn togs inte till möjliga åtgärder av installationer, arkitektoniska värden eller ekonomi. Undersökningar och beräkningar visade de energiförbättringar som kan uppnås genom att åtgärda klimatskalet.

Förväntade resultat

Den största förbättringen uppnåddes med att genomföra ett av föreslagna åtgärdspaket, Detta beräknades till 32,3 % minskning av bostadshusets energianvändning. Den enskilda åtgärd som gav den största förbättringen var att byta ut bostadshusets fönster och balkongdörrar, Detta gav en besparing av 16,4 %.
Viktiga slutsatser från projektet är att klimatskalet spelar en stor roll för en byggnads energiförbrukning. Bara genom att åtgärda brister i klimatskalet kan stor del av energimålet som blir gällande 1 januari 2021 nås.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: