Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Co-designing Safety –Using co-creation processes to approach gender and safety issues.

Josephina Wilson - Chalmers
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2015 - 2016

Finansiärer

Deltagande organisationer

Chalmers, Mammaforum, Galaxen, Familjebostäder

Referenser och kontaktpersoner

Josephina Wilson josephina.wilson@hotmail.com 

http://studentarbeten.chalmers.se/publication/235658-co-designing-safety-using-co-creation-processes-to-approach-gender-and-safety-issues 

Syfte

Syftet med det här examensarbetet var att involvera en representativ grupp kvinnor i planeringsprocessen av ett förtätningsprojekt i det området som de bor i. Fokus låg på trygghets- och genusfrågor samt att experimentera med medskapande processer.

Beskrivning

Det pågår ett planarbete för förtätning av området kring Siriusgatan, Bergsjön som är ett miljonprogramsområde i Göteborg. Flertalet aktörer har varit inblandade i projektet, men främst har arbetet bestått av tre workshops med en grupp kvinnor som är boende i området. Tillsammans undersökte vi hur arkitektoniska element påverkar trygghetskänslan i området. Tidigare undersökningar har påvisat att kvinnor känner sig mer otrygga än män i det offentliga rummet, därav utfördes arbetet med ett genusperspektiv. 

Förväntade resultat

Arbetet resulterade i fem designkriterier baserade på kvinnornas relation till området med fokus på trygghet. Målet var att stärka deras engagemang och vilja att påverka sitt närområde och att ge dem de rätta verktygen att göra detta trots språkliga och kulturella barriärer.

Arbetet har sedan dess fortsatt och drivs av Familjebostäder.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: