Boendes acceptans av omfattande energirenovering av flerbostadshus – IEA EBC Annex 56

LTH - Energi- och Byggnadsdesign
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2012 - 2016

Finansiärer

Energimyndigheten

Deltagande organisationer

LTH

Referenser och kontaktpersoner

Åke Blomsterberg, Energi och Byggnads Design – LTH, ake.blomsterberg@ebd.lth.se 
Eja Pedersen, Miljöpsykologi – LTH, eja.pedersen@arkitektur.lth.se

Publikation
Blomsterberg, Å., et al., 2015, Owners and Residents Acceptance of Major Energy Renovations of Buildings, IEA EBC 56

Syfte

Syftet var att utvärdera orsaker till att boende accepterar eller inte accepterar renoveringar med omfattande energiåtgärder. Studien har genomförts som ett delprojekt inom IEA EBC Annex 56 Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering av renovering av byggnader  och har inneburit en litteraturstudie och en fallstudie med gruppintervjuer av hyresgäster.

Beskrivning

Avgörande för acceptansen av en omfattande renovering är kommunikationen mellan intressenterna. De boendes acceptans av renoveringar påverkas av förbättringar som upplevs direkt och är synliga, såsom förbättrad trygghet, förbättrad termisk komfort och luftkvalitet, vilka dessutom förstärker hemkänslan. Långsiktiga miljöfördelar är inte tillräckliga argument. Den minsta nivån på boendedeltagande är att få kontinuerlig information. Involveringen av de boende i godkännandet, planeringen och beslutsfattandet bör alltid övervägas och kan undvika misstag i renoveringen.

Förväntade resultat

Rekommendationer för fastighetsägare: alla mervärden av energirenoveringar måste tas hänsyn till; alla intressenter måste samarbeta; de boende måste involveras i renoveringsprocessen; de boendes acceptans av en renovering ökar om några åtgärder upplevs direkt och är synliga; långsiktiga miljöfördelar räcker inte för att få full acceptans; de boendes hemkänsla är viktig. Rekommendationer för planerare och entreprenörer: kontinuerlig tvåvägsinformation måste säkerställas under hela renoveringsprocessen; de boende måste vara delaktiga i renoveringsprocessen.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: