Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Arvet efter BFR - skanning av R-serien

Kunskapsspridning och bevarande av Byggforskningsrådets BFR-rapporter i R-serien genom digitalisering och tillgängliggörande
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2016 - 2016

Finansiärer

Energimyndigheten

Deltagande organisationer

LTH, GU

Referenser och kontaktpersoner

Dennis Johansson, LTH, dennis.johansson@hvac.lth.se


Syfte

Målet med detta projekt är att digitalisera BFR-rapporter i R-serien med OCR-teknik så att de blir sökbara i text och göra dem tillgängliga gratis digitalt under överskådlig framtid.

Beskrivning

Byggforskningsrådet (inklusive föregångarna Statens kommitté och nämnd för byggnadsforskning) publicerade mellan 1944 och 2000 ett omfattande material i form av rapporter och andra skrifter som inte finns tillgängliga elektroniskt utan bara på vissa bibliotek. Rapporterna innehåller till stor del forskning om byggnader med koppling till energifrågor och renovering, samtidigt som rapporterna utkom i en tid med byggnader som idag behöver renoveras.

Förväntade resultat

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan LTH och Göteborgs universitet. Resultatet blir sökbara fulltextdokument som är tillgängliga via webben för alla.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: