Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Arvet efter BFR - katalogdatabas

Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2012 - 2013

Finansiärer

SBUF

Deltagande organisationer

LTH

Referenser och kontaktpersoner

http://bibweb.hh.se/Byggforskningen

H
elena Klein, Lunds universitet

Syfte

Att öka tillgängligheten till alla publikationer som utgavs av Byggforskningsrådet, BFR (1960-2000), samt föregångarna Statens kommitté resp. Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960).

Beskrivning

En webbaserad databas kopplas till LIBRIS nationella bibliotekskatalog. Samtidigt skulle man dra nytta av all den information som finns i form av korta referat och sammanfattningar genom dess Skriftutgivningar (publikationsregister) och påbörja digitalisering genom att inskanna ett mindre urval skrifter till PDF.

Förväntade resultat

Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 – BFR skrifterna är namnet på den webbaserade databasen som skapats i FileMaker med direktlänkning till LIBRIS. Innehållet är exakt 4.383 poster varav flertalet har försetts med korta referat och sammanfattningar. Halmstad högskolebibliotek har utvecklat databasen. 

BFR skrifterna i olika rapportserier har sammanställts i detalj, och ämnesvis täcker de hela spektrat av byggande och samhällsplanering i mycket vid bemärkelse. Digitalisering och inskanning till PDF av ett mindre urval efterfrågade skrifter har påbörjats som grund för ev. fortsättning.

BFR skriftutgivningar utgivna 1969-1994 med referat och sammanfattningar till varje enskild skrift, inkluderar också all forskning och utveckling som finansierats med FoU-stöd från Byggforskningen, men som istället utgivits av högskolor som bl a Chalmers, KTH, LTH, LTU, etc., samt flera olika fristående institut. Alla 24  inkl register 1944-1968 är nu online tillgängliga i PDF-format, klickbara för snabbsök även direkt via webbdatabasen.

Byggforskningens historia kan man nu ta del av online i PDF i två mycket läsvärda och intressanta böcker (T-skrifter som utgavs med anledning av 50-årsjubileet 1992) som också har inskannats och finns att ladda ner både via Libris och webbdatabasen under fliken: BFR skriftserier.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: